Silje Nordby Skøien

Silje Nordby Skøien var administrasjonssjef på NUPI frem til høsten 2020. Hun har en mastergrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo, og har studert bedriftsøkonomi ved BI og Pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Før hun ble administrasjonssjef på NUPI jobbet Skøien i Forskningsadministrativ enhet (FADEN) i NUPI. Silje begynte i NUPI i 2014, og har tidligere jobbet med forskningsadministrasjon, kommunikasjon og statistikk og analyse i Norsk institutt for landbruksøkonomisk analyse (NILF).