Tore Bjørgo

Tidligere ansatt

Tore Bjørgo er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen (PHS) og seniorforsker i 20 prosent stilling ved NUPI. Han er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo (UiO) og tok doktorgrad ved Universitetet i Leiden. Høsten 2014 var han Fulbright Scholar ved John Jay College of Criminal Justice i New York.

Hovedområder i forskningen hans er politisk ekstremisme og terrorisme, rasistisk og høyreekstremistisk vold, kriminelle ungdomsgjenger, organisert kriminalitet, løsrivelse fra voldelige grupper, politisk kommunikasjon, kriminalitetsforebygging og politiarbeid. Bjørgo koordinerer Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.