Unni Rørslett

Seniorrådgiver

Seniorrådgiver Unni Rørslett arbeider i Forskningsadministrativ enhet, og har særlig ansvar for søknadsstøtte og prosjektoppfølging opp mot Norges forskningsråd, EU (Horizon 2020) og andre internasjonale finansieringskilder. I tillegg har hun ansvar for oppgaver knyttet til NUPIs arbeid med personvern.

Rørslett har tidligere arbeidet med forskningsadministrasjon i NordForsk og Norges forskningsråd, og har erfaring med internasjonalt samarbeid fra Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Hun er utdannet MA International Affairs ved George Washington University, med tilleggsutdanning innen prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI.