Årsrapporten for 2014: Bedre kjønnsbalanse på NUPI

Publisert: 11. mai 2015

Årsrapporten for 2014 er nå klar. Den viser bl.a. at kjønnsbalansen på NUPI er i bedring.

Årsrapporten inneholder en detaljert gjennomgang av hvordan NUPI drives og presterer på de ulike virksomhetsmålene definert av instituttets eier, Kunnskapsdepartementet. Årsrapporten inneholder også direktørens utsyn for inneværende år. I årsrapporten for 2014 går det klart frem at kjønnsbalansen blant forskere på NUPI har blitt bedre og at NUPI har blitt et mer likestilt arbeidsmiljø. I 2014 har kvinneandelen blant forskerne steget til 38%, og den totale andelen kvinner blant de ansatte på NUPI er nå 46%.

- Dette er gledelig, men vi må fremdeles jobbe med bedre kjønnsbalanse i ledelsen. Der er kvinneandelen kun 20%, sier administrasjonssjef Jan-Morten Torrissen.

Alle NUPIs årsrapporter finner du her.