Humanitær bistand i Afghanistan Foto: UN Photo/Eric Kanalstein

BESKYTTELSE AV SIVILE: Hva skjer når prinsipper og praksis kolliderer? Og er det en motsetning mellom humanitære prinsipper og humanitær praksis?

Alex de Waal gjester NUPI

Publisert: 21. apr. 2016

Til tross for at det internasjonale samfunnet har store ambisjoner om å beskytte sivile, gjenstår mye arbeid. Dette er tema når Alex de Waal 27. april besøker Norge og NUPI.

Kriser og konflikter rammer i stadig større grad sivile. Hvorfor utfordres beskyttelse av sivile og humanitær innsats mer og mer til tross for at det internasjonale samfunnet gjør et stort arbeid for å foredle sin policy og iverksettelsen av den?

Onsdag 27. april holder NUPI og Norwegian Centre for Humanitarian Studies seminar på Litteraturhuset om humanitære utfordringer og beskyttelse av sivile. Hovedtaler er Alex de Waal, som er direktør for World Peace Foundation. Han regnes som en av de fremste ekspertene på Sudan og Afrikas Horn. De Waals spesialfelt er humanitære kriser, menneskerettigheter, HIV/AIDS og styresett i Afrika, og konflikt- og fredsbygging.

Humanitære handlinger og forsøk på å beskytte sivilbefolkningen kan aldri bli helt i tråd med de veiledende prinsippene det intrnasjonale samfunnet følger for å beskytte sivile. Humanitære handlinger må tilpasses realitetene, men dette gjør også at kan de avvike fra de opprinnelige intensjonene. Hvilke mekanismer og maktforhold er involvert når prinsippene skal tilpasses realitetene? Og bør slik tilpasning av de humanitære prinsippene ses på som en styrke eller en svakhet? På den ene siden kan tilpasningen til lokale forhold ses som større følsomhet for lokale forhold. På den andre siden kan den også svekke og undergrave de veiledende prinsippene.

Dette er tema, problemstillinger og spørsmål som seminaret vil ta opp - altså forhold som står sentralt i humanitær virksomhet.

Seminaret er en del av prosjektet: Protection of Civilians. From Principle to Practice, som er finansiert av Norges forskningsråd og  organisert under the Norwegian Centre for Humanitarian Studies. Det er åpent for alle, men adgang krever påmelding via våre hjemmesider. Meld deg på og les mer om bidragsyterne og programmet her.

Prosjekter

  • Forskningsprosjekt

    Protection of Civilians

    This project seeks to contribute to ongoing process of mainstreaming the Protection of Civilians into the African Peace and Security Architecture.