Creative commons CC BY-SA 3.0

Bygningen som huser Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien i Oslo

NUPIs Iver B. Neumann inn i Det Norske Videnskaps-Akademi

Publisert: 17. mars 2016

Seniorforsker ved NUPI, Iver B. Neumann, er nylig valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi. Dermed er han en av 15 nye i den historisk-filosofiske klassen innenfor denne forsamlingen av mer enn 400 fremragende forskere.

Knapt noen forsker har bidratt mer enn Iver B. Neumann til å sette NUPI-stempel på publikasjonslister, siteringslister, foredragslister … i seinere år – det være seg nasjonalt eller internasjonalt.  En av de aller mest kjente boktitlene er At Home With the Diplomats: Inside a European Foreign Embassy, Cornell University Press.

Iver B. Neumann har mye av mye. Med sine to doktorgrader kan han trygt sies å være faglig mangefasettert. Doktorgrad både i statsvitenskap fra Oxford og i sosialantroplogi fra Oslo tyder på en forsker med svært mange jern i ilden. Spennvidden i publiseringslisten bekrefter så absolutt det – fra artikkelen Meningen med hundekjøringen sprengte artsgrenser til Uses of the Other. The ‘East’ in European Identity Formation.

En viss spennvidde kommer også til syne når det gjelder hans erfaringer fra arbeidslivet: For tiden er han seniorforsker ved NUPI og professor ved London School of Economics. NUPI-tilknytningen har han hatt siden 1980-tallet, men helt eller delvis avbrutt av «praksis» ved Universitetet i Oslo og i Utenriksdepartementet. Årene i departementet ga ham rik anledning til å komme på nært hold av og drive deltakende observasjon på et av hans viktigste forskningsobjekter på 2000-tallet, nemlig diplomatiet og de som arbeider i utenrikstjenesten. En mer praktisk «policyanbefaling» var da påvisning av hva som er korrekt gaffelføring i diplomatiske kretser!