Nærmere beslutningstakere

Publisert: 18. mars 2016

NUPI-forsker Cedric de Coning blir rådgiver for Den afrikanske union (AU).

Cedric de Coning har gjennom en årrekke vært engasjert i NUPI-programmet Training for Peace og annet arbeid relevant for fred i Afrika. Nå trekkes han ytterligere inn i de indre sirkler – som rådgiver for Den afrikanske union (AU). Nylig var de Coning også medforfatter for boken 'The Future of African Peace Operations: From Janjaweed to Boko Haram'. Denne og mange andre publiseringer i samme gate utgjør den solide kompetansen han nå skal øse av overfor politikerne og praktikerne i AU.

De Coning går inn i den nye funksjonen i en tid der AU har tatt mer og mer ansvar for fred og regional sikkerhet i Afrika. På 2000-tallet har fredsoperasjoner i Afrika blitt betydelig  afrikanisert: Blant annet er soldatene i stadig større grad afrikanere, og det er etablert en egen, stående afrikansk fredsbevaringsstyrke African Standby Force (ASF). Bak etableringen har Cedric de Coning vært sterkt involvert. I det hele tatt har AU utviklet langt større kapasitet og selvsikkerhet på det militære området i seinere år.

Hvem er så denne forskeren som nå står på spranget inn i en så utfordrende oppgave som å rådgi til konfliktløsning i et svært så konfliktstresset kontinent? Det faglige svaret finner du på NUPIs nettsted.