Nytt nummer av Internasjonal Politikk

Publisert: 16. mars 2016

Nå er tidsskriftet Internasjonal Politikk åpent tilgjengelig for alle – hvor som helst, når som helst.

Etter 73 år i papirversjon, har NUPI-tidsskriftet Internasjonal Politikk nå blitt fritt tilgjengelig og heldigitalt, utgitt under Cappelen Damm Akademisk sin redaksjon Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).

 - Bør være tilgjengelig

- Overgangen til åpen tilgang - open access – er viktig av rent forskningsideologiske grunner. Vi på NUPI mener at forskning, og den kunnskapen som forskningen bidrar med, bør være åpen og tilgjengelig for alle. Forskning er et fellesgode, finansiert av samfunnet, og som bør komme samfunnet til gode. Dialogen med publikum kan dessuten gjøre forskningen bedre, sier kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien ved NUPI.

Det første åpent tilgjengelige nummeret av Internasjonal Politikk ble publisert 16. mars 2016, og har oljefondet som tema. Du finner det på tidsskriftets nye hjemmeside.

Oljefondet og utenrikspolitikken

I mars 2016 var det norske oljefondets oppgitte størrelse på 7066 milliarder kroner. Tross økonomiske nedgangstider fremstår summen fortsatt som svimlende høy. Internasjonalt og sett i forhold til folketallet er Norge en finansstormakt.

 «Spørsmålet om å øke bruken av «oljepenger» for nasjonale formål er da også et tilbakevendende tema i ordskiftet her hjemme. Et mindre debattert, men om mulig enda mer innfløkt spørsmål er om Oljefondet allerede er eller burde være et virkemiddel i norsk utenrikspolitikk. Og hvis ja, hvor bevisst og hvordan skal Oljefondet brukes for best å ivareta det relativt brede spekteret av norske interesser på den internasjonale arena? Disse spørsmålene danner utgangspunktet for Fokusspalten «Oljefondet og utenrikspolitikk» i årets første utgave av Internasjonal Politikk,» skriver redaktørene Julie Wilhelmsen og Kristin Haugevik i lederartikkelen.  

Internasjonal Politikk i heldigital drakt lanseres med Akademisk frokost hos Cappelen Damm 5. april. Les mer om arrangementet og meld deg på her.