Ukraina-krigen og det transatlantiske forholdet

Publisert: 13. apr. 2022

5. mars møttes eksperter i Washington D.C. for å diskutere NATOs kollektive forsvar i kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina.

Den russiske invasjonen har på kort tid skapt en radikalt annerledes sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. For å belyse fremtidige utfordringer og muligheter i det transatlantiske forholdet ble det 5. april arrangert et seminar i Washington D.C. som ledd i et samarbeid mellom NUPI, Center for Strategic and International Studies (CSIS) og Royal United Service Institute (RUSI). Her deltok forskere fra de tre institusjonene, det norske utenriks- og forsvarsdepartementet, folk fra den amerikanske administrasjonen og representanter fra en rekke ambassader.

Diskusjonen vektla den nye normalen for europeisk sikkerhet etter invasjonen av Ukrainia, med vekt på endringer i Nord- og Øst-Europa. Mest oppmerksomhet ble viet til forsvar og avskrekking i en ny tid, hvilke militære ressurser som vil være nødvendige, hvem som kan bidra og hva slags multilaterale og minilaterale ordninger som bør vurderes eller styrkes. Annen tematikk som ble diskutert, gjaldt utsiktene for en eventuell gjenopptakelse av diplomatisk kontakt mellom NATO-allierte og Russland, fremtidig rustningskontroll og strategisk stabilitet.