Organisering

Norsk Utenrikspolitisk Institutt har ca 80 ansatte, inkludert deltidsstillinger og gjestestillinger. Instituttet er organisert i fire forskningsgrupper som gjenspeiler våre tematiske kjernekompetanseområder, samt en Administrasjonsavdeling og Kommunikasjonsavdelingen.

Grupper og avdelinger ved NUPI: