Ledelsen

Publisert: 24. mars 2015

Direktør: Ulf Sverdrup

Forskningssjef: Ole Jacob Sending

Administrasjonssjef: Silje Nordby Skøien

Kommunikasjonssjef: Åsmund Weltzien  

Lederne for forskningsgruppene:

Sikkerhet og forsvar: Karsten Friis

Russland, Asia og internasjonal handel: Helge Blakkisrud

Global orden og diplomatii: Kristin M. Haugevik

Fred, konflikt og utvikling: Kari Osland

Ledelse