Styret

Publisert: 24. mars 2015

Dette er NUPIs styre for perioden 2018-2021. Det er Kunnskapsdepartementet som har oppnevnt styret for NUPI.

 •     Kate Hansen Bundt (Styreleder)
 •     Laila Bokhari
 •     Alf Håkon Hoel
 •     Sturla Henriksen
 •     Målfrid Braut-Hegghammer
 •     Jon Harald Sande Lie (ansatterepresentant)
 •     Unni Rørslett (ansatterepresentant)

Varamedlemmer:

 •     Gunhild Hoogensen Gjørv
 •     Simen Bræin
 •     Julie Wilhelmsen (for Jon Harald Sande Lie)
 •     Kristoffer Tjærnås (for Unni Rørslett)