Foto: Pontus Hook / NTB scanpix

Norge har lansert sitt kandidatur til FNs sikkerhetsråd, og det brukt store ressurser på å komme i mål. Blant annet besøkte kronprins Haakon FN i forbindelse med lanseringen.

Forskningsgruppe

Test gruppeprogram

RAIT

Beskrivende setning

Hvilken rolle spiller Russland, Arktis og Asia i global politikk? Hvordan utvikler disse samfunnene seg? Hvordan foregår samspillet mellom internasjonal handel, innovasjon og politikk? Og hvordan påvirker dette samspillet bedrifter, industrier og land i den globale økonomien?  

NUPI har et betydelig forskningsmiljø som jobber med disse spørsmålene, og et stort internasjonalt nettverk i de aktuelle regionene.

Viktige temaer i forskningen vår er energipolitikk og økonomi, inkludert olje, naturgass og fornybar energi. Etnisitet, nasjonsbygging og nasjonalisme i Russland, Aasia og Arktis, samt demokrati, menneskerettigheter, handel og økonomi i disse landene, er også sentrale forskningsfelt.

Spørsmål knyttet til russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk er også sentrale, inkludert temaer som urfolk i Russlands nordområder, geopolitiske dimensjoner av naturressurser og territorium i Arktis og den kaspiske regionen, samt relasjoner med Kina og andre viktige naboland.

Gruppen ledes av Helge Blakkisrud.

Forskere i RAIT:

Helge Blakkisrud, Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

Elana Wilson Rowe, Forsker I

Nyheter

Publikasjoner

Prosjekter