Forskningssenter

NUPIs forskningssenter for cybersikkerhet

På NUPIs forskningssenter for cybersikkerhet jobber vi med forskningsprosjekter som omhandler politiske og samfunnsmessige aspekter ved cybersikkerhet. Mer konkret handler disse prosjektene om spørsmål som omhandler globale utfordringer når det gjelder styring av cyberspace, kapasitetsbygging i utviklingsland, samt internasjonalt samarbeid mellom stater og private aktører knyttet til det digitale rom.

Forskningsprosjekt GAIA trekker koblinger mellom digitale verdikjeder, nasjonal autonomi og internasjonal politikk. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets IKTPLUSS-program og er et samarbeidsprosjekt mellom SIMULA og NUPI, samt en rekke andre internasjonale universiteter og institutter.

Cybersecurity and Developing Countries sikter mot å kartlegge og vurdere cyberkapabiliteter i utviklingsland. Fokuset for denne studien er muligheten donorland har for å bidra i arbeidet med å utvikle slike kapabiliteter, samt risikoene og mulighetene cybersikkerhet i utviklingsland skaper globalt. Målet er å levere en kritisk analyse av hvordan man kan nå målet om å bygge slike cyberkapabiliteter.

Dagens økte avhengighet av cyberspace skaper mange muligheter for kriminelle, og sårbarheter i konfliktsituasjoner. En økt forståelse av denne problematikken er et nøkkelområde for vår forskning. Vårt prosjekt Digitale Sabotasjeangrep mot Norsk Petroleumssektor undersøker de digitale truslene mot norsk petroleumssektor, og hvordan disse håndteres, prosjektet Upholding the NATO Cyber Pledge undersøkte om og hvordan avskrekking fungerer i cyberspace. Vi arbeider også med hvordan disse utfordringene håndteres i internasjonale fora, med et spesielt fokus på samarbeidet mellom offentlig og privat sektor.

Via vårt nasjonale og internasjonale nettverk arbeider vi med en rekke partnere innen myndigheter, militært personell, internasjonale organisasjoner, akademia og privat sektor. NUPI arrangerer flere seminarer for å øke bevisstheten og kunnskapen om cybersikkerhet i offentligheten, både i Norge og internasjonalt. Vårt seminar Cybervåpen i Internasjonal Politikk: Mulige Sabotasjeangrep mot Norsk Petroleumssektor er et eksempel på dette. Niels Nagelhus Schia,  Karsten Friis, Lars Gjesvik, Johann Ole Willers og Erik Reichborn-Kjennerud er tilknyttet NUPIs forskningssenter for cybersikkerhet.

Nyheter

Publikasjoner

Prosjekter