Foto: UN Photo
Forskningsprosjekt

Support to UN Peace Operations: Ensuring More Effective UN Peace Operations (UNPO)

2017 - 2020 (Pågående)

Dette prosjektet søker å styrke effektiviseringen av FNs fredsoperasjoner.

Prosjektet skal søke å styrke effektiviseringen av FNs fredsoperasjoner på følgende områder: Måling av innsats/prestasjoner, strategisk analyse og planlegging, finansiering av programinnsats, sivil innsats – inkl. tillitsskapende innsats og konflikthåndtering, strategisk partnerskap, politiinnsats, grenseoverskridende kriminalitet og voldelig ekstremisme, ungdommens rolle og kjønnsperspektiv.

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet.

Program

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet

Nyheter