Bildet viser EU-flagg Foto: Etienne Ansotte/EC Audiovisual Sevice
Forskningsprosjekt

Balancing between integration and autonomy. Understanding the drivers and mechanisms of EU's foreign, security and defense policy (EUFLEX)

2019 - 2021 (Pågående)

EUFLEX studerer både hvordan EU, medlemsstatene og assosierte stater, som Norge, balanserer mellom hensynet til å ivareta nasjonal selvbestemmelse (autonomi) på den ene siden, og lojalitet til selve EU-prosjektet i form av integrasjon og tettere samarbeid på den andre.

Det er nærliggende å anta at vi vil se løsninger som gjør mer fleksibel integrasjon mulig. Det er for eksempel blitt foreslått at Storbritannia etter Brexit kan komme til å knytte seg til EU, slik Norge har gjort det gjennom ulike typer av assosieringsavtaler også på de sikkerhetspolitiske området. Samtidig vet lite om hva det betyr i praksis, og hvordan de forskjellige aktørene og styringsnivåene (EU, medlemsstatene og assosierte medlemsstater) vil komme til å håndtere dette.

Det vil EUFLEX finne svar på.

Prosjektet er organisert i tre hovedtema, som fokuserer på hvordan ulike styringsnivåer forholder seg til dilemmaet om autonomi og integrasjon når det gjelder utenrikspolitikk og diplomatisk integrasjon, regional integrasjon og oppbygging av et sikkerhetsfellesskap, og integrasjon på forsvarsfeltet.

Les mer om NUPIs EU-forskning på nettsiden til NUPI senter for Europa-studier.

Se aktuelle publikasjoner med utspring i prosjektet lenger ned på siden. Les også "Hvor hender det"-artikkelen Brexit: Hvor går veien videre? (Haugevik, april 2021), og European Foreign Affairs Review (EUFLEX, august 2021).

Program

Norges forskningsråd Utenriks (Europa i Endring)

Publikasjoner

Nyheter