Photograph: AMISOM
Forskningsprosjekt

Climate-related Peace and Security Risks (CPSR)

2020 - 2023 (Pågående)

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) samarbeider om et klimarelatert freds og sikkerhetsprosjekt som tar sikte på å støtte opp om Norges arbeid i løpet av deres periode som valgt medlem av FNs sikkerhetsråd.

Målet er å generere pålitelig og relevant informasjon om utfordringer relatert til klima og sikkerhet for spesifikke land og regioner på agendaen til FNs sikkerhetsråd. Hovedproduktet er en serie av faktaark om land som står på dagsordenen til sikkerhetsrådet.

Prosjektet håper å stimulere et globalt nettverk med forskere og beslutningstakere gjennom flere dialoger, og har som mål å etablere et nordisk-baltisk nettverk for klima, fred og sikkerhet. 

Prosjektet er ledet av Dr. Cedric de Coning ved NUPI (cdc@nupi.no) og Dr. Florian Krampe ved SIPRI (Florian.Krampe@sipri.org)

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, for å få nyheter og informasjon om CPSR prosjektet!

Videre lesning:

Program

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet frem til 2023.

Publikasjoner

Nyheter