Bildet viser Russlands president Vladimir Putin og tidligere leder for Abkhazia, Raul Khadzhimba, i samtale foran sine respektive flagg i 2017 Foto: Alexei Druzhinin/NTB Scanpix

PATRON OG KLIENT: Russlands president Vladimir Putin og tidligere leder for Abkhazia, Raul Khadzhimba, i samtale på en pressekonferanse i 2017.

Forskningsprosjekt

Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto)

2020 - 2023 (Pågående) Prosjektnummer: 22890-1

Nesten alle de facto-stater som overlever i noe tid har en "patron" eller "beskytterstat" som sørger for sikkerhetsgarantier og økonomisk støtte. Ofte har dette ført til at de facto-statene har blitt avskrevet som brikker i patronens maktspill. I "DeFacto" ønsker vi å utfordre denne antagelsen og undersøke hvilket handlingsrom de facto statene har.

"DeFacto" vil gjennom surveyer, feltarbeid og ekspertintervjuer ta for seg tre overordnede spørsmål:

  • Hvordan begrenser/styrker den hjemlige opinionen de facto statens politiske ledere vis-a-vis patronen?
  • Hvordan navigerer disse lederne mellom hjemlige krav og patronens forventninger?
  • Og hvordan utøver patronstater innflytelse?

De facto-stater er stater som ikke har oppnådd internasjonal anerkjennelse. Slike stater har lenge blitt behandlet som "blanke flekker", oversett både i akademisk litteratur og på kart. De spiller imidlertid en viktig rolle i internasjonal politikk: Siden slutten på den kalde krigen har de facto-stater vært involvert i et stort antall voldelige konflikter knyttet til at de har blitt opprettet, fått endret status eller blitt avskaffet. Det er derfor viktig å oppnå en bedre forståelse av dynamikken i de facto stat-konflikter.

Nesten alle de facto-stater som overlever i noe tid har en "patron" eller "beskytterstat" som sørger for sikkerhetsgarantier og økonomisk støtte. Ofte har dette ført til at de facto statene har blitt avskrevet som brikker i patronens maktspill. I "DeFacto" ønsker vi å utfordre denne antagelsen og undersøke hvilket handlingsrom de facto-statene har.

Ambisjonen er å flytte fokuset innen de facto stat-studier fra å undersøke (fravær av) konfliktløsning til å utforske faktorene som bidrar til å opprettholde status quo. Dette vil vi gjøre ved å utvikle en ny modell for hvordan man kan forstå patron-klient relasjoner. Vi er spesielt opptatt av å utforske hvordan lokalbefolkningen kan begrense ledernes handlingsrom, men også være en ressurs lederne kan mobilisere i forhandlinger med patronen.

Studien vil omfatte alle åtte eksisterende de facto stater som har en "beskytter": Abkhasia, Donetsk, Luhansk, Nagorno-Karabakh, Nord-Kypros, Sør-Ossetia, Taiwan og Transnistria. I tillegg vil vi inkludere de to eneste tilfellene etter den kalde krigen av de facto-stater med "patron" som mislyktes: Srpska Krajina og Republika Srpska. 

Eksterne prosjektressurser

Finansieringskilde

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Nyheter