Forskningsprosjekt

Evaluating Power Political Repertoires (EPOS)

2016 - 2020 (Pågående) Prosjektnummer: 250419

EPOS har som mål å skape et systematisk problemskifte i hvordan maktpolitikk studeres ved å flytte det analytiske fokuset fra statenes maktressurser og verdenspolitikkens systematiske evner, til de faktiske repertoarene hvor stater engasjerer hverandre.

To utviklinger preger i dag verdenspolitikken i stor grad.

For det første blir økonomisk og militær makt mindre konsentrert rundt Nord-Atlanteren.

For det andre fører globaliseringsprosesser, inkludert endringer i kommunikasjonsteknologi, produksjonskjeder og transportvektorer, til at mange beslutningstakere og analytikere må finne nye paradigmer for å forstå politisk makt. Noen henviser til "soft power" eller nettverksmakt, og indikerer at maktens natur i seg selv er under forandring. Dette utfordrer forskningen, fordi det dominerende rammeverket for forståelse av det første settet med prosesser forutsetter historisk kontinuitet - at de samme grunndynamikkene opererer i alle maktoverganger over tid og rom.

Innsatsene som underbygger det andre settet, fokuserer på historisk diskontinuitet og antyder at skiftninger i dagens verdenspolitikk kan utspille seg veldig annerledes enn tidligere fordi maktens natur er i forandring.

Evaluating Power Political Repertoires (EPOS) har som mål å endre hvordan vi undersøker maktpolitikk: heller enn å fokusere på statens maktressurser og hvordan de systemiske funksjonene i verdenspolitikken betinger visse typer maktpolitisk atferd, fokuserer EPOS på repertoarer der stater engasjerer hverandre.

Prosjektteamet trekker fram fra den kontroversielle politikkens velutviklede analytiske rammeverk, men tilpasser det nødvendigvis for studien av internasjonale relasjoner. Dermed definerer prosjektet ‘repertoar av maktpolitikk’ som et spekter av taktikker som stater vender seg til når de konkurrerer om innflytelse. Å erkjenne at stater trakter etter innflytelse gjennom repertoarer åpner spennende muligheter for å forstå dynamikken i maktpolitisk konkurranse.

Prosjektrelaterte seminarer utenfor NUPI:

The New Tools for Power Politics: Implications for Europe (Columbia University, 17. februar 2020)

Finansieringskilde

Norges Forskningsråd

Program

Toppforsk - FRIHUMSAM

Publikasjoner

Nyheter