FN 70 år (FN70)

2015 (Avsluttet)

Norge utvikler anbefalinger og ideer til reform av FN til den nye generalsekretæren i prosjektet «FN70: En ny dagsorden».

FNs 70-årsjubileum i 2015 og valget av ny generalsekretær i 2016 er en mulighet til å reflektere over hva FN har oppnådd, hva vi vil med FN og hvordan gjøre FN bedre i stand til å løse oppgavene i dagens verden.

Følg debatten på Twitter via #UN70#unreform#nextSG#UNSGcandidates.

Det er fortsatt er mulig å gi innspill til hvilke budskap Norge bør fremme ovenfor den nye FN-sjefen. Forslagene bør være så konkrete som mulig, gi et tydelig budskap og være innenfor generalsekretærens ønskede handlingsrom.

Innspill, kommentarer eller spørsmål er velkomne, skriv til FN70@mfa.no.

Les mer på Regjeringens hjemmesider.

Følgende seminarer er avholdt i forbindelse med prosjektet:

FN70: Hvordan tenke nytt om samspillet mellom humanitær innsats og utviklingshjelp?

Støtte, handling og forpliktelser: FNs arbeid for å fremme menneskerettigheter

FN 70 år: Fred og sikkerhet

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Program

Seksjon for FN-politikk