Research Project

Faster Integration into the European Community: Mapping Ukrainian Public Servants’ Improvement Needs

2014 (Avsluttet) Prosjektnummer: -

Dette prosjektet gir oversikt over/kartlegger den ukrainske regjeringens forbedringsbehov innen kompetanse vedrørende offentlige tjenester, og dens prioriteringer relatert til europeisk integrering

Finansieringskilde

Norwegian Ministry of Foreign Affairs