Forskningsprosjekt

Global Re-ordering: Evolution through European Networks (GR:EEN)

2011 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: SSH-CT-2010 266809 GREEN

GR:EEN studerer EUs nåværende og fremtidige rolle i en fremvoksende multipolar verden gjennom et forskningsprogram med en multidisiplinær tilnærming.

Målet er å få innsikt i hvordan den fremvoksende globale politikken og globale styringsmekanismer ser ut og hvordan Europa posisjonerer seg i det nye landskapet.

NUPI er ansvarlig for arbeidspakke (WP) 5: "Europe and Global Public Policy 2: Energy and Environment." WP 5 undersøker globale trender, eksempelvis endringer i økonomisk og politisk makt og den økonomiske krisen i vesten. Den analyserer også forskjellige aspekter av EU-medlemmers påvirkning på EUs energi- og miljøpolitikk, og hvordan EU søker å møte disse utfordringene gjennom mer innovasjon og integrasjon og ved å styre gjennom transnasjonale nettverk for å øke graden av samarbeid.

WP 5 har følgende mål:

  • å bedre forstå hvordan globale politiske og økonomiske utviklingstrekk påvirker EUs policy,
  • å sammenligne og forstå hvordan europeiske og ikke-europeiske nettverk kan fasilitere integrasjon, læring og innovasjon innen energipolitikken, og på dette grunnlaget:
  • identifisere arenaer, strategier og styringsmodeller hvor EU har et komparativt fortrinn og kan utvide og institusjonalisere sin rolle som en global aktør innen energi, miljø etc.

Forskningen er organisert rundt tre deler:

  1. Internal characteristics of European countries and effects on EU energy and environmental governance,
  2. Global trends and their effects on EU energy and environmental governance,
  3. Innovation, integration, and competition in and through policy networks.

Forskning, konferanser og andre aktiviteter foretas av et konsortium bestående av 16 forskere fra forskningsinstitusjoner og universiteter i Australia, Storbritannia, Kina, Ungarn, Italia, Norge og Spania.

Offisiell nettside

Finansieringskilde

FP7/EU

Program

SSH

Publikasjoner