Forskningsprosjekt

Global handelspolitikk ved en skillevei (UD trade policy seminars)

2018 - 2019 (Avsluttet)

Med dette prosjektet vil vi bidra til å dekke kunnskapsbehovet som en ny situasjon rundt global handelspolitikk de siste årene har ført med seg.

Global handelspolitikk har etter tusenårsskiftet langt på vei hatt reformpause ved at «utviklingsrunden» i WTO ikke kom i mål. Det har dermed vært mer enn 20 år med få reformer etter at WTO ble etablert i 1995, samtidig med globalisering og utvikling som har endret verden og satt utviklingsspørsmål i et nytt lys. Handelssystemet står dermed overfor langsiktige utfordringer med tilpasning til et nytt verdensbilde.

Dette er aksentuert gjennom valget av president Trump i USA, med proteksjonisme og WTO-kritikk på agendaen, og eskalerende handelskrig med Kina. I denne nye situasjonen reises en rekke viktige spørsmål med stort og til dels udekket kunnskapsbehov.

I prosjektet vil NUPI bidra til å dekke dette kunnskapsbehov gjennom analyse og seminarer i 2018-2019. NUPI vil i perioden arrangere minst tre seminarer med fokus på viktige aktuelle temaer. I tillegg vil kunnskap bli formidlet gjennom populærvitenskapelige publikasjoner, spesielt Policy Briefs.