Bildet viser en journalist i Tunisia Foto: NTB Scanpix

JOURNALISTIKK ETTER DEN ARABISKE VÅREN: Hva er journalisters rolle i den sosiale og politiske polariseringen som har fulgt de arabiske opprørene? Det er hovedspørsmålet i dette forskningsprosjektet.

Forskningsprosjekt

Journalism in struggles for democracy: media and polarization in the Middle East

2017 - 2020 (Pågående)

Hva er journalisters rolle i den sosiale og politiske polariseringen som har fulgt de arabiske opprørene?

Kombinasjonen av politiske omveltninger og endringer i mediebransjen på grunn av ny teknologi har satt det sosiale og politiske samholdet i den arabiske verden på prøve. Prosjektet undersøker hvordan yrkesjournalister i Tunisia og Libanon forsterker eller letter de interne spenningene gjennom sin fortolkning av forvirrende og omstridte begivenheter. 

Prosjektet tar mål av å gi kontekst-tilpasset forståelse av journalisme i Tunisia og Libanon samt å analysere dens politiske rolle. Vi bygger på en antakelse om at journalisme spiller en viktig rolle i menneskers forståelse av omgivelsene når samfunnet gjennomgår dramatiske endringer. Usikre tider rokker ved etablerte fortolkningsrammer og øker medias mulighet til å forme innbyggernes bevissthet. Prosjektet studerer journalisme som fortolkende fellesskap og fokuserer på aktører som setter dagsordenen og leder det offentlige ordskiftet. 

Forskningen bygger på en kombinasjon av feltobservasjoner og tekstanalyse, med vekt på den politiske konteksten og de journalistiske fellesskapene som tekstene har røtter i. Vi sammenlikner dekningen i ulike kanaler (TV, redigerte nettmedier og aviser) og undersøker effekten av amatørjournalistikk – såkalt «citizen journalism». Prosjektet benytter fokusgruppeintervjuer for å analysere hvordan journalistisk fortolkning påvirker mottakerne.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR), under programmet FRIPRO.