Bildet viser Kinas president Xi Jinping foran FN-logoen i 2015 Foto: John Taggart/Reuters/NTB Scanpix
Forskningsprosjekt

Kina og FNs bærekraftsmål (CHINSDG)

2018 - 2019 (Avsluttet)

Hva er Kinas prioriteringer inn mot FNs 2030 bærekraftsagenda, og hvordan fremmer kinesiske aktører ulike interesser og muligheter for internasjonalt samarbeid?

Kina regner seg selv som en stormakt og et utviklingsland som vil bidra sterkt til FNs bærekraftsmål – nasjonalt og internasjonalt. I dette prosjektet fokuserer vi på internasjonale forhold og studerer spesielt kinesiske bidrag og aktører innen bistand og utviklingsstøtte, fredsbevarende operasjoner, helse og utdanning og miljø. Vi ser dette i sammenheng med Kinas overordnete og internasjonalt rettete bærekrafts- og utviklingspolitikk, og vi eksemplifiserer med konkrete landeksempler og konflikter der kinesiske aktører spiller viktige roller.

Alle de ansvarlige forskerne har tilknytning til norske forskningsinstitusjoner, men prosjektet inkluderer aktiviteter der forskere fra Kina, flere afrikanske land og andre internasjonale kolleger bidrar med sin kunnskap om Kina- og utviklingsrelaterte studier. I den avsluttende delen av prosjektet diskuterer vi Kinas bærekraftspolitikk med tanke på norske interesser og utviklingspolitiske tradisjoner.

Program

Prosjektet er støttet av Utenriksdepartementet.

Nyheter