Foto: NTB Scanpix
Forskningsprosjekt

Konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen

2019 - 2020 (Avsluttet)

Prosjektets hovedmål er en bok på norsk om konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen.

Dette er et tverrfaglig samarbeids- og bokprosjekt ledet av NUPI (Arne Melchior) og Universitet Nord, Bodø (Frode Nilssen). Prosjektets hovedmål har vært en bok på norsk om konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen.

Bortfall av EØS-avtalen er ingen enkel sak fordi Norge har et stort antall relaterte avtaler med EU utenom selve EØS-avtalen, og EØS-avtalen er nedfelt i lover og praksis på en rekke samfunnsområder. Bortfall av EØS kan derfor, hvis ikke Norge blir med i EU, bety forhandlinger med EU om nye samarbeidsformer på mange områder.

Dette reiser mange problemstillinger som også er aktuelle i forbindelse med Brexit.

Boken ble gitt ut på Universitetsforlaget høsten 2020, med tittelen: Sjømatnæringen og Europa - EØS og alternativene.

Hele boken kan leses med åpen tilgang her. 

Program

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)

Nyheter