Maritime Security in Southeast Asia

2011 - 2013 (Avsluttet) Prosjektnummer: 2005-2007

Prosjektet omhandler maritim sikkerhet og territoriale problemstillinger i de viktige havområdene i Sørøst-Asia.