Foto: Kyrre Lien/NTB Scanpix
Forskningsprosjekt

Multilateralisme under press: Norge og Estland i FNs sikkerhetsråd

2020 - 2021 (Pågående)

Dette prosjektet vil utforske mulighetene for økt bilateralt samarbeid mellom Norge og Estland i Sikkerhetsrådet, hvor Estland er roterende medlem 2020-2021 og Norge 2021-2022

Prosjektet vil analysere bilateralt samarbeid i kontekst av bredere samarbeid mellom de nordisk-baltiske, europeiske og andre "likesinnede" stater som har felles interesse i å forsvare og reformere det eksisterende multilaterale systemet og internasjonal rettsorden.

Eksempler på relevante saksfelt er klimaendringer, sikkerhetsutfordringer, cybersikkerhet, stormaktsrivalisering og globale pandemier. Prosjektet vil arrangere offentlige seminarer og inviterte rundebord/workshops i både Oslo og Tallin. Formålet er å diskutere og sammeligne Estland og Norges erfaringer i FN/Sikkerhetsrådet, og identifisere felles interesser og tilby policy-relevante råd til beslutningstakere i begge land.

Funn fra prosjektet vil bli publisert i en felles rapport, og presentert på en sluttkonferanse i Tallin i 2021.

Program

Prosjektet er finansiert av Bilateral Grants Estonia.

Publikasjoner