Foto: Wikimedia Commons
Forskningssenter

NUPI senter for europastudier

NSE

Europa er i endring. Det strategiske omgivelsene til Europa er krevende. Internt utfordres europeisk integrasjon av krefter som fremmer disintegrasjon. Parallelt med dette ser vi forsøk på styrking av europeisk samarbeid innen økonomi og handel, i energi og innen utenriks- og sikkerhetspolitikk. For norsk utenrikspolitikk forblir Europa en strategisk nøkkelpartner og Norges avtaler med EU er viktig for norsk velferd og norsk utenrikspolitikk.

NUPI senter for europastudier (NSE) tar sikte på å være en kilde til policy-relevant forskning og ekspertise på EU og europaspørsmål, noe som kommer både den norske allmenheten og privat og offentlig sektor til gode.  NSE bringer sammen forskningserfaring fra mange ulike områder innen komparativ politikk og utenrikspolitikk med koblinger til Europa- og EU-politikk, økonomi, sikkerhet og diplomati. NUPI samarbeider med en rekke ulike europaforskningsmiljø internasjonalt og er medlem av det europeiske europaforskningsnettverket TEPSA.Senteret har også en seminarserie (Norge møter Europa) med regelmessige møter om aktuelle europaspørsmål. 

NUPI er involvert i en rekke forskningsprosjekter med Europa som fokus. NUPI koordinerer blant annet et større EU-prosjekt (H2020) om forebygging av voldelig ekstremisme, Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA: Strengthening Resilience in Enabling Environments (PREVEX) I april 2019 fullførte vi et annet H2020-prosjekt om EUs rolle i kriserespons: Good intentions, mixed results – A conflict-sensitive unpacking of the EU comprehensive approach to conflict and crisis mechanisms (EUNPACK). Her undersøkte vi unionens evner til kriserespons fra et «bottom-up»-perspektiv. Enkelte NUPI-forskere deltar også i andre H2020 prosjeker som Community-based policing and post-conflict police reform (ICT4COP) og Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability (EUIDEA) og JOINT, ledet av IAI i Roma.

Andre sentrale prosjekter er det NFR-finansierte prosjektet Balancing between integration and autonomy. Understanding the drivers and mechanisms of EU’s foreign, security and defence policy (EUFLEX) som bygger på prosjektet Europe in transition – Small states and Europe in an age of global shifts (EUNOR) som ble avsluttet in 2018. I tillegg til dette er NUPI partner i et prosjekt ledet av professor Marianne Riddervold ved Høgskolen i Innlandet (INN) med tittelen Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt). Både EUFLEX og TRANSAT avsluttes ved utgangen av 2021.

I 2021 startet vi opp et nytt prosjekt (EURODEFENCE) finansiert av Forsvarsdepartementet om europeisk forsvarsintegrasjon og implikasjoner for Norge.

NSE har også et fokus på Brexits konsekvenser for EU og Norge. Prosjektene BREXIT in EU/EEA law og EU security and third countries: EU, UK and Norway har begge vært finansiert av Utenriksdepartementet. Flere av våre forskere følger forholdet mellom EU og Storbritannia.

Senteret har også et særlig fokus på Norden og prosjekter som NORDEFCO og Nordens rolle i verden (GEONOR) er sentrale her. Når det gjelder forholdet til Asia har NUPI har også et eget senter på Europa-Asia relasjoner (NEAR).

For å finne mer om våre aktiviteter, se på prosjektsidene og på oversikten over våre publikasjoner om Europa og EU.

Nyheter

Prosjekter