Foto: NTB Scanpix
Forskningsprosjekt

Når alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU)

2020 - 2023 (Pågående)

Hva er drivkreftene bak stadig dårligere relasjoner i verdenspolitikken? Kan vi forklare dem enkelt med henvisning til en aktørs ‘aggresjon’, slik politisk tale ofte gjør? Dette forskningsprosjektet anfører at vi må studere samhandlingen mellom politiske enheter for å forstå konfliktutvikling på den internasjonale arena.

WARU undersøker det stadig mer anspente forholdet mellom Russland og Vesten i kjølvannet av krisen i Ukraina og antar at del av forklaringen er å finne i måten disse aktørene snakker om og forholder seg til hverandre. Vi studerer hvordan konflikt på ett felt kan spre seg til å omfatte hele relasjonen gjennom altomfattende negative fremstillinger av den andre.

For eksempel, Russland har i mange år fremholdt at Vesten handler ‘dobbeltmoralsk’ og orkestrerer undergravende “fargerevolusjoner” verden over. Denne forståelsen av Vesten har muliggjort en avvisning av vestlige initiativ og handlinger på den internasjonale arena. I Vesten har ideen om at Russland har gjort sannhet til et våpen – “ingenting er sant og alt er mulig” – festet seg. Russisk utenrikspolitikk kan tilsynelatende oppsummeres som “hybrid krigføring”. Slik kan enhver russisk handling på den internasjonale arena komme til å sees som en krigshandling.

Dette prosjektet er en empirisk dybdestudie i hvordan fiendtlige fremstillinger av den annen part blir selvfølgelige, selvforklarende og uproblematiske og gjør det naturlig, til og med maktpåliggende, å behandle motparten som en trussel. Denne dynamikken undersøkes i studier av Russlands samhandling med Norge, Estland, Tyskland, NATO og USA i perioden 2014–2020. WARU bygger på og utvikler sikkerhetiseringsteori ved å undersøke hvordan trusselfremstillinger på ett felt spres til å omfatte hele bildet av motparten. Ved å koble slike prosesser i to politiske enheter, konseptualiserer WARU hvordan retorisk samhandling mellom politiske enheter kan bidra til konflikteskalering. 

Prosjektets tema har umiddelbar politisk relevans. WARU tilbyr et perspektiv som analyserer Russlands forhold til Vesten med vekt på samhandling og vil redusere risikoen for politisering og polarisering av debatten om Russland. Prosjektet vil også bidra til kunnskapsgrunnlaget for politiske valg, og således til håndteringen av den eksisterende konflikten mellom Russland og Vesten.

Prosjektet er finansiert av NFR og det høyt kvalifiserte internasjonale forskerteamet reflekterer prosjektets geografiske og empiriske nedslagsfelt.

Eksterne arrangementer

Tirsdag 8. juni 2021 - Panelet "Russia-West relations: Changing discourses of the Other post-Crimea" på Fifth Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies. Bidrag fra: Wilhelmsen, Hjermann, Gjerde, Morozov, Chimiris, Krawatzek og Sasse. 

Torsdag 2. september 2021 - Eskaleringsdynamikken mellom øst og vest: Russland, Hviterussland og regionale dimensjoner av konflikt og dialog. Policy-rundebord, Tallinn, Estland. Bidrag fra Julie Wilhelmsen.

Publikasjoner fra eksterne partnere

Morozov, Viacheslav (2021): "Institutionalizing National Memories: The Baltic Sea Region and World War II" i The Journal of Slavic Military Studies.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Nyheter