Forskningsprosjekt

National and European Governance: Polish and Norwegian Cooperation Towards More Efficient Security, Energy and Migration Policies (GOODGOV)

2013 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: -

Prosjektet skal analysere forholdet mellom Norge og Polen innen områdene nasjonal sikkerhet, energi og migrasjon og se på forholdet i en bredere europeisk kontekst.

For mer informasjon se prosjektets nettsider http://goodgov.pism.pl/about

Finansieringskilde

EEA Grants

Program

The Polish-Norwegian Research Programme