Research Project

Nettverk for forskning på fredsoperasjoners effektivitet (EPON)

2018 - 2021 (Pågående)

NUPI har sammen med 40 partnere over hele verden etablert et internasjonalt nettverk for å forske på fredsoperasjoners effektivitet.

Fredsoperasjoner er et av de viktigste virkemiddel FN har for å håndtere konflikter. Hvor effektive disse er, er imidlertid gjenstand for debatt både blant praktikere og akademikere.

FN, og andre internasjonale organisasjoner som utfører fredsoperasjoner, står under stadig større press om å levere. Flere initiativer som skal forbedre disse organisasjonenes evne til å vurdere egne prestasjoner er underveis. Likevel finnes det i liten grad uavhengig, ekstern forskning som undersøker hvor effektive pågående fredsoperasjonene er.

NUPI har sammen med 40 partnere over hele verden etablert et internasjonalt nettverk for å forske på nettopp dette. Av disse er 18 med i NORGLOBAL-prosjektet. EPONs overordnede mål er å forbedre internasjonale fredsoperasjoners effektivitet. Resultatene av disse studiene vil deles gjennom seminarer i Oslo, Addis Ababa (Den afrikanske union - AU), Brussel (EU) og New York (FN). EPON vil produsere en betydelig andel studier av spesifikke fredsoperasjoner, som vil representere en rik kilde til videre forskning, for eksempel for å identifisere faktorer som påvirker fredsoperasjonenes effektivitet.

Disse dataene vil bli gjort tilgjengelig gjennom et åpent datasett, som vil fungere som et kunnskapslager for det aktuelle temaet. EPON ble etablert i nært samarbeid med FNs Department of Peace Operations og AUs Peace Support Operations Division. EPON er det første globale forskningsnettverket som har en felles metodologisk tilnærming for å vurdere fredsoperasjoners effektivitet. Dataene vil være åpent tilgjengelige, med mål om å forbedre fredsoperasjonenes effektivitet.

EPON-nettverket har sin egen hjemmeside. Der finner du publikasjoner fra alle partnerne i nettverket. Scroller du lenger ned på denne siden, finner du EPON-relaterte publikasjoner som er publisert av NUPI eller forfattet av NUPI-forskere. Sentrale EPON-rapporter er:

Relaterte prosjekter:

Podkaster fra EPON:

  • What effect is United Nations peacekeeping having in South Sudan?

  • Effectiveness of Peace Operations: The case of Mali med Jaïr van der Lijn


  • How effective is the African Union mission in Somalia? Se også EPON-rapporten om AMISOM, som tilgjengelig her.


Se tidligere seminarer i EPON-regi:  • 7. november 2018 deltok forskere fra EPON-nettverket i et panel under Geneva Peace Week, arrangert av nettverksmedlemmer ved Geneva Center for Security Policy (GCSP) EPON-styremedlem Annika Hilding-Norberg. Her ble funn fra de tre første pilotstudiene i nettverket presentert. Se arrangementet her:


Vil du vite mer om NUPIs forskning på disse temaene? Besøk temasidene våre om fredsoperasjoner og FN.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NORGLOBAL) og Utenriksdepartementet (via UNPO)

Nyheter