Forskningsprosjekt

Non-tariff barriers, food safety and international food trade (NTB)

2012 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: 216742/O10

Prosjektet har som mål å forklare effekten og kostnaden av handelsbarrierer i russiske, kinesiske og ukrainske og andre markeder.

Norsk sjømateksport har den siste tiden møtt av en rekke handelshindringer (non-tariff barriers) og mattrygghetreguleringer (sanitary and phytosanitary) i viktige markeder som Russland, Ukraina og Kina.

Hovedmålet med studien er å se nærmere på regelverkene og undersøke kostnaden og effekten det har på handelen i dette markedet. Prosjektet vil også se på europeiske handelshindringer og mattygghetregelverk for matimport fra utviklingsland til EU og Norge.

Et annet viktig mål for prosjektet er å utvikle økonomiske metoder for å studere handelsbarrierer (NTB) og mattrygghetregelverk (SPS).

Finansieringskilde

Norges forskningsråd (NFR)

Program

BIONÆR

Nyheter

  • Matsikkerhet og handelsbarrierer

    6. des. 2011
    NUPI skal gjennomføre et treårig prosjekt om internasjonal matsikkerhet og ikke-tollmessige handelsbarrierer. Prosjektet er finansiert av NFR, og seniorforsker Arne Melchior...