Norsk-kinesisk symposium for forskning innen samfunnsvitenskap, humaniora og juss (NOKINSYMP)

2018 - 2021 (Pågående)

Et årlig symposium som vektlegger betydningen av de samfunnsfaglige disiplinene i norsk-kinesisk forskningssamarbeid.

Symposiene arrangeres som rundebord for inviterte forskere fra ledende norske og kinesiske institusjoner innen samfunnsvitenskap, humaniora og juss. NUPI er ansvarlig og koordinerer den norske deltakelsen. Chinese Academy of Social Sciences (CASS) er ansvarlig på kinesisk side. Arrangementene veksler mellom Kina og Norge, og i tillegg til selve symposiene, legger vi til rette for åpne publikumsseminar og annen aktivitet som skal bidra til å løfte frem betydningen av-, mulighetene for og utfordringer knyttet til akademisk samarbeid mellom Norge og Kina.

Det første symposiet ble arrangert høsten 2018 i Beijing forbindelse med det norske statsbesøket til Kina, med «Welfare in Local and International Dimensions» som overordnet tema. Da var CASS National Institute of Social Development (NISD) vertskap. I 2019 er «International Economic Governance» valgt som hovedtema for symposiet i Oslo, NUPI er verstskap og CASS Institute of World Economics and Politics (IWEP) leder den kinesiske deltakelsen. Selve symposiene vektlegger inngående forskningssdiskusjoner og et begrenset antall deltakere, og fra Norge har så langt UiB, BI, Nord Universitet, Institutt for samfunnsforskning, NTNU, FNI, Fafo, UiO og NUPI så langt deltatt med aktive forskere.

NUPIs arbeid med prosjektet er støttet av (det norske) Kunnskapsdepartementet.