Forskningsprosjekt

Peace Capacities Network: Peace Operations, Civilian Capacity and Security Sector Reform in a Changing World Order (PeaceCap )

2014 - 2016 (Avsluttet) Prosjektnummer: QZA-12/0097

Peace Capacities Network (PeaceCap) undersøker betydningen fremvoksende stormakter har for fredsoperasjoner, reform av sikkerhetssektoren og for sivile ressurser.

Målet med nettverket er å øke bevisstheten og engasjementet rundt moderne fredsoperasjoner. Nettverket består av forskningsinstitutter basert i landene Brasil, Egypt, India, Indonesia, Russland, Sør-Afrika og Tyrkia.

Publikasjoner
Se NUPI-publikasjoner helt nederst på denne siden.
Se også eksterne publikasjoner her:

Cedric H. de Coning and Paul Keating (2012). CivCap Network Annual Seminar 2012.pdf (1,7 MB)
Etienne Tremblay-Champagne (2012). Baseline Study on Civilian Capacity. The Case of Burkina Faso.pdf (945,2 kB)
Teri Murphy and Onur Sazak (2012). Turkey’s Civilian Capacity in post-Conflict Reconstruction.pdf (338,4 kB)

Eduarda Passarelli Hamann (2016). A Path Forged Over Time. Brazil and the UN Missions (1947–2015).
Eduarda Passarelli Hamann and Iara Costa Leite (2012). Brazil’s experience in unstable settings. Assessing the participation of Brazilian experts in multilateral missions.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Publikasjoner