Forskningsprosjekt

Preventing Violent Conflict

2017 (Avsluttet)

NUPI skal analysere hvordan forholdet mellom eksterne aktører og lokale politiske aktører påvirker konflikt forebygging.

Prosjektet er del av Verdensbanken og FNs pågående Flagship Study on Conflict Prevention. NUPI skal analysere hvordan forholdet mellom eksterne aktører og lokale politiske aktører påvirker konflikt forebygging. Vi skal kartlegge etablerte praksiser for konfliktforebygging blant sentrale internasjonale organisasjoner, foretar analyser av et knippe land i Afrika og Midt Østen, og vil på denne bakgrunn identifisere dilemmaer og mulige forslag til effektive strategier for internasjonale organisasjoner som Verdensbanken og FN.