Foto: NTB Scanpix

HVORDAN FOHINDRE VOLDELIG EKSTREMISME? PREVEX bidra til mer effektiv politikk som forhindrer voldelig ekstremisme gjennom å styrke ulike samfunns motstandsdyktighet.

Forskningsprosjekt

Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA: Strengthening Resilience in Enabling Environments (PREVEX)

2020 - 2023 (Pågående)

Det overordnede målet med PREVEX er å foreslå mer finjusterte og effektive tilnærminger til å forhindre voldelig ekstremisme gjennom å styrke ulike samfunns motstandsdyktighet.

Til tross for at EU har revidert sin tilnærming til bekjempelse av terrorisme flere ganger siden 2001, har voldelig ekstremisme fortsatt en rekke ødeleggende konsekvenser på tvers av landegrensene. 

Det overordnede målet med PREVEX er derfor å foreslå mer finjusterte og effektive tilnærminger for å forhindre voldelig ekstremisme. Teamet bak PREVEX vil gjennomføre kontekstsensitive, dyptgående casestudier om forekomst - og fravær - av voldelig ekstremisme i Midtøsten og Nord-Afrika (den bredere MØNA-regionen) og på Balkan, for deretter å kunne gjøre regionale sammenlikninger av funnene.

På denne måten vil PREVEX søke å forbedre forståelsen for hvordan forskjellige drivkrefter bak voldelig ekstremisme opererer. Spesiell vekt vil bli lagt på hvordan man kan styrke motstandskraften gjennom å undersøke tilfeller der voldelig ekstremisme ikke har oppstått i ‘muliggjørende miljøer’. PREVEX bruker en bottom-up tilnærming til lokal-global dynamikk, kombinert med en institusjonalistisk analyse av informasjon fra EU, medlemsland og tredjeland.

Prosjektet består av et nøye utvalgt team av fag- og områdeeksperter fra både EUs medlemsland og regionene som skal analyseres. PREVEX vil ha en tverrfaglig tilnærming som tar i bruk metodiske verktøy. Prosjektet er derfor ideelt posisjonert for å sikre gjensidig læring mellom og innenfor EU, Balkan og den bredere MØNA-regionen. Derfor vil PREVEX bidra til mer effektiv politikk som forhindrer voldelig ekstremisme gjennom å styrke ulike samfunns motstandsdyktighet.

PREVEX er et H2020-prosjekt som koordineres av NUPI. 

Prosjektleder Morten Bøås forklarer hva målet med PREVEX-prosjektet er:

Vil du vite mer om denne tematikken? Besøk prosjektsiden til EUNPACK, NUPIs nylig fullførte H2020-prosjekt om EUs kriserespons. 

Dette prosjektet er finansiert av EUs forskningsprogram for forskning og innovasjon, H2020, under avtalenummer 870724.

Program

Prosjektet er finansiert gjennom EUs forskningsprogram Horisont 2020 (H2020).

Nyheter