Forskningsprosjekt

Regional dimensions of the nuclear diplomacy with Iran

2013 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: MEU-13/0022

Prosjektet adresserer ulike spørsmål knyttet til samtalene mellom P5+1 og Iran og hvordan det påvirkerer det plitiske klimaet ellers i Midtøsten-regionen.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet