Foto: Travel Burma/CC BY-SA 4.0
Forskningsprosjekt

Research Capacity and Cooperation in Myanmar (RECCOM)

2018 - 2021 (Pågående)

Dette prosjektet tar sikte på å bygge økt analytisk kapasitet blant forskere fra Myanmar.

Prosjektet tar sikte på å bygge økt analytisk kapasitet blant forskere fra Myanmar, og på denne måten bidra til en mer velinformert debatt om grunnleggende innenrikspolitiske og utenrikspolitiske spørsmål gjennom praktiske øvelser, felles publikasjoner, samt å koble lokale partnerinstitusjoner med hverandre og med internasjonale nettverk.

Program

Prosjektet er finansiert Den norske ambassaden i Yangon