Forskningsprogram

Russian and Caspian Energy Developments (RUSSCASP)

2007 - 2013 (Avsluttet) Prosjektnummer: 185317/S20

RUSSCASP har som mål å undersøke drivkrefter i russisk og kaspisk energieksport, energiutvikling i nordområdene og den potensielle rolle utenlandske energibedrifter vil kunne få i denne regionen.

Russisk og kaspisk energi er en kilde til både muligheter og risiko for politisk virksomhet og for forretningsfolk verden over, ikke minst i Norge, som både er Russlands nabo og en nøkkelspiller i olje- og gassindustrien.

Forskningsprogrammet (RUSSCASP), har som mål å øke forståelsen av framtidsutsiktene for tre områder som er strategisk viktige for Norge:

1) Russland og det kaspiske område som arena for utenlandske energiselskaper,
2) Drivkrefter og vilkår for russisk og kaspisk enegieksport og
3) Energiutvikling i nordområdene.

Offisiell nettside

Finansieringskilde

Norges forskningsråd (NFR)

Program

PETROSAM

Publikasjoner