Forskningsprosjekt

Russian oil and gas: Institutional adaptation or resistance? (RusChange)

2014 - 2018 (Avsluttet) Prosjektnummer: 237687/E30

Dette prosjektet fokuserer på hvordan Russlands olje- og gassektor reagerer på dagens oppstrøms og nedstrøms utfordringer.

Den russiske petroleumsindustrien står overfor en alarmerende utvikling. Mindre og færre oljefunn samt fallende utvinningsgrad utfordrer Russlands evne til å opprettholde petroleumsproduksjonen. Når det gjelder Russlands gassektor er strukturen og politikken i kjerneeksportmarkedene en utfordring. For å sikre vitale inntekter til staten står Russland overfor en trippel utfordring med å erstatte dagens produksjonskapasitet. Russerne må gjøre produksjonen mer kostnadseffektiv og være mer fleksible i sin gasseksportstrategi. En doktorgradsavhandling vil være en del av prosjektet. For øvrig ledes prosjektet av Fridtjof Nansens Institutt (FNI), med NUPI og Sigra.

Finansieringskilde

Forskningsrådet

Program

PETROSAM