Forskningsprosjekt

Support to the 2015 Review of the UN's Peacebuilding Architecture

2014 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: QZA-14/0517

Prosjektets målsetting har vært å støtte gjennomgangen av FN's fredsbyggingsstruktur

I 2015 fikk det internasjonale samfunnet en unik mulighet til å sette dagsorden for FNs freds- og utviklingsagenda. Ikke bare var 2015 året som UN skapte en ny utviklingsagenda for årene eter 2015, men også året hvor FN evaluerte det første tiåret den nye fredsbyggingsarkitekturen (PBA) hadde eksistert.

Dette prosjektet har søkt å støtte evalueringen av FNs fredsbyggingsarkitektur ved å stimulere og legge til rette for substansielle innspill fra freds-, sikkerhets- og utviklingsmiljøene, så vel som fra aktører innen policy, profesjonelle, sivilsamfunnet og forskermiljøene.

Finansieringskilde

Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Nyheter