Forskningsprosjekt

Upholding the NATO cyber pledge: What does cyber deterrence and cyber resilience mean for NATO and Norway?

2017 (Avsluttet)

Prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad avskrekking fungerer i cyberspace, eller om et fokus på resiliens som ny strategi er veien å gå.

De siste årene har et mer selvsikkert og uforutsigbart Russland vist seg vilig til å ta i bruk konvensjonelle og ukonvensjonelle tvangsvirkemidler. Selv om dette har medført et nytt fokus på avskrekking i Norge og NATO, har ikke Russlands stadig mer sofistikerte og forstyrrende cyberangrep blitt avverget.

Dette reiser spørsmål om strategisk bruk av konvensjonell avskrekking i informasjonsalderen, og krever en revurdering av dennes hovedprinsipper.

Selv om cyberspace har blitt fremmet som et militært domene innen NATO, er spørsmål om avskrekking og feiltoleranse i cyberspace lite undersøkt. Dette prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad avskrekking fungerer i cyberspace, eller om et fokus på resiliens som ny strategi er veien å gå. Målet med dette er å frembringe relevant informasjon, ikke bare for fremtidens cybersikkerhet, men også for Norges og NATOs sikkerhets- og forsvarspolitikk i en omskiftelig trusselbilde. I tillegg vil dette prosjektet styrke norsk kunnskap om de internasjonale rammene vi jobber innenfor og hvordan disse påvitker Norges sikkerhet og internasjonale posisjon.