Members of far-right nationalist party National Movement (RN) during a rally in front of the US embassy in Warsaw Poland 25 April 2018 Photograph: NTB Scanpix
Forskningsprosjekt

World of the Right: Alternative visions of global order (WoR)

2018 - 2021 (Pågående)

Prosjektet ser nærmere på det konservative "nye høyre" i Russland, USA og Europa, og studerer hva slags alternative tanker og visjoner de har for global politikk.

I USA, Russland og en rekke EU-land har det nasjonale og ofte populistiske høyre fått stadig mer innflytelse. Mens vi vet relativt mye om hvordan disse ideologiene påvirker innenrikspolitikk, og hva slags tanker de har om temaer som nasjonalstaten og innvandring, vet vi overraskende lite om hva slags tanker de har om internasjonal politikk: hva er alternativene til den globale liberale orden? Dette gjelder både spørsmål om utenriks- og sikkerhetspolitikk, institusjoner som FN og folkerett og bredere spørsmål om konservative alternativer til liberal ideologi, sivilisasjon og modernitet - herunder hva som utgjør en 'god stat'. 

Prosjektet på NUPI vil se nærmere på den internasjonale ideologien hos det nye høyre i Russland, USA og Europa, og studere den økende konservative motstanden mot den liberale verdensordenen: hvilke alternative verdensbilder er det som skisseres? Hvor enes de, og hvor enes de ikke? Prosjektet vil avslutningsvis vurdere hvilke konsekvenser disse ideologiene kan ha for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Teoretisk har det som formål å i) bringe studiet av ideologi mer inn i fagfeltet IR, ii) diskutere båndene mellom den nasjonale høyresiden og konservatisme og realisme i politisk teori. 

Det 3-årige prosjektet på NUPI er delvis finansiert av Forsvarsdepartementet, og er ledet av Minda Holm. Hun skriver doktorgrad om tematikken ved Universitetet i København, Institutt for Statsvitenskap (veileder Prof. Ole Wæver), og er også tilknyttet Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS).

Prosjektet er også finansiert av et større internasjonalt forskningsprosjekt om det nye høyre og internasjonal politikk finansiert av det danske Velux Fondet. Prosjektleder for Velux-prosjektet er Dr Vibeke Schou Tjalve (DIIS), som vil bidra til prosjektet på NUPI med sin ekspertise på det amerikanske nye høyre. De andre samarbeidspartnerne er Professor Michael C. Williams (Universitetet i Ottawa), og Dr Jean Francios Drolet, Universitetet Queen Mary.

Finansieringskilde

Forsvarsdepartementet og Velux Foundation

Publikasjoner

Nyheter