Offentlig postjournal fra NUPI

Publisert: 1. apr. 2015

Den offentlige journalen inneholder alle inn- og utgående dokumenter som registreres i NUPIs postjournal.                     

Dokumenter som er unntatt offentlighet har henvisning til gjeldende paragraf i offentlighetsloven. De elektroniske dokumentene er ikke tilgjengelige. Journalen publiseres som pdf-filer på nupi.no månedlig. Velg årstall i menyen til høyre. 

Bestilling av saker

Ønsker du å bestille et dokument, kan du gjøre dette ved å sende e-post til post@nupi.no med følgende informasjon:                        

  • Sak/dok nr
  • Dok.dato
  • Sakstittel
  • Navn, adresse, epost og telefonnummer

Eventuelle avslag på innsyn vil bli meddelt skriftlig med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt klagefrist og behandlingstid for klager.

Les mer: