Kapittel

A Norwegian perspective on Nordic-China Cooperation

Publisert: 2. jan. 2020
Sammendrag:

Dette kapittelet studerer muligheter og utfordringer knyttet til felles Norden-Kina samarbeid, sett med norske perspektiv. Med utgangspunkt i generelle Norge-Kina relasjoner, peker kapittelet på områder hvor felles aktivitet allerede er ganske dynamisk, og hvor mange norske aktører kan ønske seg mer Norden-Kina samarbeid. Akademisk og næringslivsfremmende aktiviteter framstår som spesielt lovende. Kapittelet er imidlertid veldig tydelig på begrensningene for mer felles aktivitet, ikke minst i den politiske arenaen, hvor det er ingen interesse for å erstatte aktiviteter som i dag har en nasjonal eller bilateral karakter med noe felles nordisk.