Artikkel

A genealogy of sovereignty

Publisert: 2. des. 2012
  • Utgivelsesår: 2012
  • Språk: Engelsk
  • Sider: 146 - 149
  • Volum: 70
  • Hefte: 1
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk