Academic article

Adaptive Peace Operations: Navigating the Complexity of Influencing Societal Change Without Causing Harm

Publisert: 8. apr. 2021
Sammendrag:

Fredsoperasjoner iverksettes for å demme opp for vold og lette fredsprosesser, men hvis de er for inngripende vil de forårsake skade ved å uaktsomt forstyrre tilbakemeldingsmekanismene som er så kritiske for at egenorganisering skal oppstå og reformene bli levedyktige.

For å navigere i dette dilemmaet, foreslår Cedric de Coning (forsker 1) i denne fagartikkelen å bruke en adaptiv tilnærming, der fredsoperasjoner – sammen med de konfliktrammede samfunnene og borgerne – aktivt tar del i en gjensidig prosess, med induktiv læring og tilpasning. Adaptive Peace Operations er en normativ og funksjonell tilnærming til fredsoperasjoner med mål om å navigere kompleksiteten som følger med forsøk å dytte samfunnsendringer i retning av varig fred, uten å samtidig forårsake skade.