Artikkel

Beskyttelse av sivile (PoC) og Ansvar for beskyttelse (R2P): Konseptuelle og historiske betraktninger

Publisert: 5. jan. 2012