Rapport

Biowar next? Security implications of the coronavirus

Publisert: 4. juni 2020
Sammendrag:

Analysen ser på implikasjonene av koronaviruset på for internasjonal sikkerhets- og forsvarspolitikk på kort, mellomlang og lang sikt.